Tribal Wars Stats: fr32: Tribe

Profil de tribu Guerre Tribale: Éphémère (conquêtes)

Type Ancienne tribu Nouvelle tribu Points minimum/maximum Date range  
/

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [59] [tous] 1,176
  Village Points Ancien propriétaire Nouveau propriétaire Date/Heure
Village barbare (468|372) K34 1,489 Barbare Voleur d Emploi [EPHE] 2016-06-23 19:47:05
A19 ~ Let Me Hear (435|400) K44 9,455 Assashina [EPHE] VodkaRedbull [NiNi] 2016-06-23 13:09:47
A48 ~ Painting Greys (433|409) K44 9,455 Assashina [EPHE] VodkaRedbull [NiNi] 2016-06-23 01:29:20
A50 ~ Age Of Innocence (434|407) K44 9,455 Assashina [EPHE] VodkaRedbull [NiNi] 2016-06-22 17:55:59
Village barbare (468|368) K34 1,522 Barbare Voleur d Emploi [EPHE] 2016-06-22 15:50:02
Village barbare (485|369) K34 1,503 Barbare Voleur d Emploi [EPHE] 2016-06-21 19:46:37
Village barbare (481|368) K34 1,500 Barbare Voleur d Emploi [EPHE] 2016-06-20 19:27:13
A25 ~ Ocarina (428|424) K44 9,270 Assashina [EPHE] VodkaRedbull [NiNi] 2016-06-18 00:44:20
292 ~Je suis freehugs (473|417) K44 9,354 Assashina [EPHE] phiri [NiNi] 2016-06-16 18:04:15
291 ~Je suis freehugs (471|418) K44 8,881 Assashina [EPHE] phiri [NiNi] 2016-06-16 17:40:47
PDFC cant take it :D (435|408) K44 9,455 Assashina [EPHE] Ibo007 [NiNi] 2016-06-16 06:00:44
lapin mauvais perdant (423|425) K44 9,290 Assashina [EPHE] Ibo007 [NiNi] 2016-06-16 02:53:24
287 ~Je suis freehugs (475|417) K44 9,354 Assashina [EPHE] phiri [NiNi] 2016-06-15 22:46:24
286 ~Je suis freehugs (475|419) K44 9,092 Assashina [EPHE] phiri [NiNi] 2016-06-15 22:45:46
285 ~Je suis freehugs (473|415) K44 9,141 Assashina [EPHE] phiri [NiNi] 2016-06-15 22:03:53
Global Farming War (452|428) K44 9,455 Assashina [EPHE] Ibo007 [NiNi] 2016-06-15 02:33:39
Hangu Pass (433|410) K44 9,455 Assashina [EPHE] Ibo007 [NiNi] 2016-06-14 23:04:42
Mala Suerte (434|409) K44 9,455 Assashina [EPHE] Ibo007 [NiNi] 2016-06-14 21:47:02
Goodbye GT (427|446) K44 9,455 Assashina [EPHE] Ibo007 [NiNi] 2016-06-14 20:56:49
280 ~Je suis freehugs (474|413) K44 9,092 Assashina [EPHE] phiri [NiNi] 2016-06-14 17:52:20
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [59] [tous] 1,176

2020-04-01 23:27:50 CEST